Fotografie mechorostů

 

Mechorosty

Mechorosty jsou malé, zelené, výtrusné rostliny, v systému řazené hned na začátek vyšších rostlin. Systematicky se dělí se na 3 samostatná oddělení - hlevíky, játrovky a mechy. V České republice jich roste přibližně 860 druhů.

Na těchto stránkách nyní naleznete 460 druhů mechorostů na 4431 fotografiích a tato databáze je dále doplňována.
 

Všechny fotografie byly pořízeny na území České republiky. Fotografované mechorosty jsou důsledně určovány a téměř ke všem existují herbářové položky.

U většiny fotografií naleznete v pravém dolním rohu odkaz do on-line klíče "Mechorosty ČR", kde jsou detailní popisy jednotlivých druhů.

Názvy mechorostů a kategorie jejich ohrožení vycházejí ze Seznamu a Červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera, Váňa & Hradílek 2012).

oddělení:Bryophyta
čeleď:Amblystegiaceae
latinský název:Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs
synonymum:Cratoneuron falcatum (Brid.) G. Roth
Cratoneuron commutatum var. falcatum (Brid.) Mönk.
Palustriella commutata var. falcata (Lindb.) Ochyra
Cratoneuron commutatum var. sulcatum (Lindb.) Mönk.
český název:hrubožebrec srpovitý
ID fotografie:4651
datum pořízení:05. 06. 2010