Fotografie mechorostů

 

Mechorosty

Mechorosty jsou malé, zelené, výtrusné rostliny, v systému řazené hned na začátek vyšších rostlin. Systematicky se dělí se na 3 samostatná oddělení - hlevíky, játrovky a mechy. V České republice jich roste přibližně 860 druhů.

Na těchto stránkách zatím naleznete 212 druhů mechorostů na 1598 fotografiích, tato databáze však je postupně dále doplňována.
 

Všechny fotografie byly pořízeny na území České republiky. Fotografované mechorosty jsou důsledně určovány a téměř ke všem existují herbářové položky.

U většiny fotografií naleznete pod ikonou klíče odkaz do on-line klíče "Mechorosty ČR", kde jsou detailní popisy jednotlivých druhů.

Názvy mechorostů a kategorie jejich ohrožení vycházejí ze Seznamu a Červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera, Váňa & Hradílek 2012).

zranitelné
oddělení:Bryophyta
čeleď:Buxbaumiaceae
latinský název:Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.
český název:šikoušek zelený
ID fotografie:1496