Fotografie mechorostů

Tortula protobryoides R.H. Zanderdalší náhledy předchozí
neohrožené	-	vyžadující	pozornost
oddělení:Bryophyta
čeleď:Pottiaceae
latinský název:Tortula protobryoides R.H. Zander
synonymum:Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.
Protobryum bryoides (Dicks.) J. Guerra & Cano
český název:kroucenec mechovitý
synonymum:pozemnička mechovitá
ID fotografie:867
datum pořízení:28. 12. 2009